ASIANTUNTIJAT

 
Pertti-Ylikraka-Asianajotoimisto-Ylikrak

PERTTI

YLIKRAKA

asianajaja, ekonomi, Senior Partner


+358 400 405 661

+358 207 569 260 (vaihde)

pertti.ylikraka@ylikraka.fi

Pertti on hoitanut insolvenssimenettelyitä ja yritysjärjestelyjä jo yli 30 vuoden ajan molemmilla kotimaisilla kielillä. Pertti on Suomen kokeneimpia ja ammattitaitoisimpia insolvenssiasianajajia.  Hän on toiminut maineikkaasti pesänhoitajana ja selvittäjänä lukuisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa.

 

Pertillä on vankka osaaminen vaativista ja merkittävistä toimeksiannoista, kuten konserniyhtiöiden konkursseista ja yrityssaneerauksista, joiden lisäksi hän on toteuttanut haastavia yritysjärjestelyjä. Toimeksiannot ovat sisältäneet niin kansainvälisiä kytköksiä, haastavia yhtiörakenteen muutoksia kuin laajoja oikeudenkäyntejä. Kauppatieteellisen koulutustaustansa puolesta hänellä on lisäksi monipuolinen osaaminen liiketaloudellisissa kysymyksissä, mikä on menestyksekkään yrityssaneerauksen kulmakivi.

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1986 (Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto)

 • Ekonomi 1984 (Tukholman yliopisto)

 • Suomen Asianajajaliitto

Kielitaito

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

Kristiina-Kaarte-Asianajotoimisto-Ylikra

KRISTIINA

KAARTE

asianajaja, dipl.ins., osakas

+358 503 101 594
+358 207 569 260 (vaihde)

kristiina.kaarte@ylikraka.fi

Kristiinalla on vuosien kokemus konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä. Hän on toiminut pesänhoitajana useissa konkurssimenettelyissä ja selvittäjänä yrityssaneerausmenettelyissä.

Kristiinalla on vuosien kokemus yritystoiminnasta. Hän on toiminut osakkaana ja hallituksen jäsenenä jalometallialan tukkukaupassa, joka on harjoittanut kansainvälistä vienti- ja tuontikauppaa sekä myyntiä alan johtaville vähittäiskauppaketjuille. Hän on toiminut myös useiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa jäsenenä ja puheenjohtajana. Lisäksi Kristiina toimii Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTM 2011 (Helsingin yliopisto)

 • Dipl.ins. 1997 (Tampereen teknillinen korkeakoulu; rakentamis- ja tuotantotalous)

Kielitaito

 • suomi

 • englanti

Aarni-Oksanen-Asianajotoimisto-Ylikraka.

AARNI

OKSANEN

asianajaja, HT- ja KHT-tilintarkastaja, OTM, KTM, osakas

+358 40 735 1234

+358 207 569 268

+358 207 569 260 (vaihde)​

aarni.oksanen@ylikraka.fi

Aarnilla on laaja ja monipuolinen kokemus konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä ja näihin liittyvistä erityistarkastuksista sekä yhtiöoikeudesta ja vero-oikeudesta. Hän ollut mukana useissa laajoissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä ja lisäksi selvitysmiehenä osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden selvitystilamenettelyissä.

 

Aarni on maan ainoa asianajaja, joka on suorittanut HT- ja KHT-tilintarkastajatutkinnot. Hän palvelee Teitä sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä.

 

Aiemmin Aarni on toiminut Big4-yhtiöiden palveluksessa rahoitustoimialaan erikoistuneena tilintarkastajana, rahoitus- ja sijoituspalveluyrityksissä controllerina sekä arvopaperivälittäjän palveluksessa pörssimeklarina.

 

ERITYISOSAAMINEN

 

KOULUTUS

 • OTM 2016 (Helsingin yliopisto)

 • KTM 2003 (Svenska handelshögskolan i Helsingfors)

 • HT- ja KHT-tilintarkastaja 2016 (Patentti- ja rekisterihallitus)

KIELITAITO

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

 • saksa

 • venäjä

Riitta-Rauhala-Asianajotoimisto-Ylikraka

RIITTA

RAUHALA

asianajaja, VT

+358 207 569 263
+358 207 569 260 (vaihde)​

riitta.rauhala@ylikraka.fi

Riitta on toiminut asianajotehtävissä jo lähes 30 vuoden ajan. Erikoisosaamisalueena Riitalla on insolvenssioikeudelliset toimeksiannot sekä riidanratkaisu. Riitta hoitaa insolvenssioikeuden lisäksi muun muassa siviilioikeudenkäyntejä erityisesti työ-, vahingonkorvaus- sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Rauhala on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.

 

Riitta työskentelee Helsingin ja Tampereen toimipisteissä.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1987 (Helsingin yliopisto)

 • Varatuomari 1988

Kielitaito

 • suomi

 • englanti

 • viro

Sauli-Vimpeli-Asianajotoimisto-Ylikraka.

Sauli
Vimpeli

vanhempi neuvonantaja

+358 400 342 086
+358 207 569 260 (vaihde)​

sauli.vimpeli@ylikraka.fi

Saulilla on vuosien aikana kertynyt laaja kokemus kotimaassa ja kansainvälisesti toimivista eri toimialojen suuryrityksistä, erityisesti niiden riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta. Saulin erityisosaamisaloina ovat rakennusliikkeet, urakointi (muun muassa PPP-hankkeet, allianssit ja ulkoistukset), kansainvälinen kone- ja laitekauppa, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä kauppalait. Sauli on lisäksi erikoistunut yritysjohdon konsultointiin riskienhallinnassa, vakuuttamisessa ja vahinkotapauksissa.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1985 (Helsingin yliopisto)

 • LKV

 • Vakuutustutkinto

 • Vakuutusmeklarioikeudet

 • Yliluutnantti

Kielitaito

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

Markus-Ingström-Ylikraka-2519-web.png

Markus

Ingström

asianajaja, VT, OTL, LL.M. (Queen Mary), KTM

Turun toimisto

+358 407 769 627
+358 207 569 260 (vaihde)​

markus.ingstrom@ylikraka.fi

Markus aloittaa Turun toimiston vetäjänä 14.4.2021.

Markus on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hän hoitaa sekä konkurssi- että yrityssaneerausmenettelyitä. Hän on hoitanut menestyksellisesti useita insolvenssimenettelyihin liittyviä riitoja kaikissa eri oikeusasteissa sekä konkurssipesän että velkojien edustajana.

 

Markus on ollut töissä eri asianajotoimistoissa vuodesta 2007 lukien auskultoituaan ensin Turun käräjäoikeudessa (nykyisin Varsinais-Suomen käräjäoikeus). Vuosien 2019 ja 2020 aikana hän toimi insolvenssioikeuden erityisasiantuntijana oikeusministeriössä.

Markus on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti sekä kauppatieteiden maisteri. Hän on opiskellut kansainvälistä riidanratkaisua ja kauppaoikeutta englantilaisessa yliopistossa (Queen Mary, University of London) sekä kauppatieteitä ranskalaisessa Grande École’ssa (Institut Supérieur du Commerce, Paris). Markuksella onkin perusteellisen käytännön osaamisen lisäksi vahva akateeminen tausta.

Hän on julkaissut vertaisarvioidut artikkelit:

Lahjan ja lahjanluontoisen oikeustoimen peräyttämisestä konkurssipesään – toteutumattoman vastikkeen merkityksestä (Lakimies 3/2013)
Takaisinsaantilain soveltamisalasta – erityisesti velallisen passiviteetin merkityksestä (Lakimies 2/2016)

 

ERITYISOSAAMINEN

 • insolvenssioikeus

 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

 • kauppaedustus ja jälleenmyynti

 • oikeudenkäynnit

Koulutus

 • OTL

 • KTM

 • opintoja englantilaisessa ja ranskalaisessa yliopistossa

Kielitaito

 • suomi

 • englanti

 • ruotsi

Veera-Annamaa-Asianajotoimisto-Ylikraka.

Veera

Annamaa

OTM, lakimies

 

+358 207 569 265

+358 207 569 260 (vaihde)​

veera.annamaa@ylikraka.fi

Veera työskentelee maksukyvyttömyysasioiden, erityisesti konkurssien ja yrityssaneerausmenettelyiden parissa. Opintojensa aikana Veera erikoistui kilpailu- ja yhtiöoikeudellisiin teemoihin. Maksukyvyttömyysasioiden lisäksi Veeralla on työkokemusta vahingonkorvaus-, työ-, yhtiö- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen ja riitajuttujen hoitamisesta.

KOULUTUS

 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (2021)

 • OTM 2020 (Lapin yliopisto)

KIELITAITO

 • suomi

 • englanti

 • saksa

 • ruotsi

Marika-Boijer-Hyvonen-Asianajotoimisto-Y

MARIKA

BOIJER-HYVÖNEN

assistentti


+358 207 569 271

+358 207 569 260 (vaihde)​

marika.boijer-hyvonen@ylikraka.fi

Marika työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Tiina-Tapola-Asianajotoimisto-Ylikraka.p

TIINA

TAPOLA

toimistopäällikkö


+358 207 569 269

+358 207 569 260 (vaihde)​

tiina.tapola@ylikraka.fi

Tiina työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Pihla-Kupela-Asianajotoimisto-Ylikraka.j

Pihla

Kupela

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

pihla.kupela@ylikraka.fi

Pihla työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Ida-Krook-Asianajotoimisto-Ylikraka.jpg

Ida

Krook

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

ida.krook@ylikraka.fi

Ida työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Alisa-Pietarila-Asianajotoimisto-Ylikraka.jpg

Alisa

Pietarila

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

alisa.pietarila@ylikraka.fi

Alisa työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Ilkka-Toropainen-Asianajotoimisto-Ylikraka.jpg

Ilkka

Toropainen

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

ilkka.toropainen@ylikraka.fi

Ilkka työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Anni-Monkkonen-Asianajotoimisto-Ylikraka.jpg

Anni

Mönkkönen

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

anni.monkkonen@ylikraka.fi

Anni työskentelee Helsingin toimipisteessä.