ASIANTUNTIJAT

PERTTI

YLIKRAKA

asianajaja, ekonomi, osakas


+358 400 405 661

+358 207 569 260 (vaihde)

pertti.ylikraka@ylikraka.fi

Pertti on hoitanut insolvenssimenettelyitä ja yritysjärjestelyjä jo yli 30 vuoden ajan molemmilla kotimaisilla kielillä. Pertti on Suomen kokeneimpia ja ammattitaitoisimpia insolvenssiasianajajia.  Hän on toiminut maineikkaasti pesänhoitajana ja selvittäjänä lukuisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa.

 

Pertillä on vankka osaaminen vaativista ja merkittävistä toimeksiannoista, kuten konserniyhtiöiden konkursseista ja yrityssaneerauksista, joiden lisäksi hän on toteuttanut haastavia yritysjärjestelyjä. Toimeksiannot ovat sisältäneet niin kansainvälisiä kytköksiä, haastavia yhtiörakenteen muutoksia kuin laajoja oikeudenkäyntejä. Kauppatieteellisen koulutustaustansa puolesta hänellä on lisäksi monipuolinen osaaminen liiketaloudellisissa kysymyksissä, mikä on menestyksekkään yrityssaneerauksen kulmakivi.

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1986 (Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto)

 • Ekonomi 1984 (Tukholman yliopisto)

 • Suomen Asianajajaliitto

Kielitaito

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

KRISTIINA

KAARTE

asianajaja, dipl.ins., osakas

+358 503 101 594
+358 207 569 260 (vaihde)

kristiina.kaarte@ylikraka.fi

Kristiinalla on vuosien kokemus konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä. Hän on toiminut pesänhoitajana useissa konkurssimenettelyissä ja selvittäjänä yrityssaneerausmenettelyissä.

Kristiinalla on vuosien kokemus yritystoiminnasta. Hän on toiminut osakkaana ja hallituksen jäsenenä jalometallialan tukkukaupassa, joka on harjoittanut kansainvälistä vienti- ja tuontikauppaa sekä myyntiä alan johtaville vähittäiskauppaketjuille. Hän on toiminut myös useiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa jäsenenä ja puheenjohtajana. Lisäksi Kristiina toimii Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTM 2011 (Helsingin yliopisto)

 • Dipl.ins. 1997 (Tampereen teknillinen korkeakoulu; rakentamis- ja tuotantotalous)

Kielitaito

 • suomi

 • englanti

AARNI

OKSANEN

vanhempi lakimies, kauppatiet. maist., KHT

+358 40 735 1234

+358 207 569 268

+358 207 569 260 (vaihde)​

aarni.oksanen@ylikraka.fi

Aarnilla on monipuolinen kokemus konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä ja näihin liittyvistä erityistarkastuksista sekä yhtiöoikeudesta ja vero-oikeudesta. Hän ollut mukana useissa laajoissa konkurssi- ja saneerausmenettelyissä ja lisäksi selvitysmiehenä osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden selvitystilamenettelyissä. Aarni on maan ainoa insolvenssioikeuteen erikoistunut lakimies, joka on suorittanut HT- ja KHT-tilintarkastajatutkinnot.

 

Aiemmin Aarni on toiminut Big4-yhtiöiden palveluksessa rahoitustoimialaan erikoistuneena tilintarkastajana, rahoitus- ja sijoituspalveluyrityksissä controllerina sekä arvopaperivälittäjän palveluksessa pörssimeklarina.

 

ERITYISOSAAMINEN

 

KOULUTUS

 • OTM 2016 (Helsingin yliopisto)

 • KTM 2003 (Svenska handelshögskolan i Helsingfors)

 • HT- ja KHT-tilintarkastaja 2016 (Patentti- ja rekisterihallitus)

KIELITAITO

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

 • saksa

 • venäjä

RIITTA

RAUHALA

asianajaja

+358 207 569 263
+358 207 569 260 (vaihde)​

riitta.rauhala@ylikraka.fi

Riitta on toiminut asianajotehtävissä jo lähes 30 vuoden ajan. Erikoisosaamisalueena Riitalla on insolvenssioikeudelliset toimeksiannot sekä riidanratkaisu. Riitta hoitaa insolvenssioikeuden lisäksi muun muassa siviilioikeudenkäyntejä erityisesti työ-, vahingonkorvaus- sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Rauhala on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.

 

Riitta työskentelee Helsingin ja Tampereen toimipisteissä.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1987 (Helsingin yliopisto)

 • Varatuomari 1988

 • Suomen Asianajajaliitto

Kielitaito

 • suomi

 • englanti

 • viro

Sauli
Vimpeli

vanhempi neuvonantaja

+358 400 342 086
+358 207 569 260 (vaihde)​

sauli.vimpeli@ylikraka.fi

Saulilla on vuosien aikana kertynyt laaja kokemus kotimaassa ja kansainvälisesti toimivista eri toimialojen suuryrityksistä, erityisesti niiden riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta. Saulin erityisosaamisaloina ovat rakennusliikkeet, urakointi (muun muassa PPP-hankkeet, allianssit ja ulkoistukset), kansainvälinen kone- ja laitekauppa, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä kauppalait. Sauli on lisäksi erikoistunut yritysjohdon konsultointiin riskienhallinnassa, vakuuttamisessa ja vahinkotapauksissa.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1985 (Helsingin yliopisto)

 • LKV

 • Vakuutustutkinto

 • Vakuutusmeklarioikeudet

 • Yliluutnantti

Kielitaito

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

PETRI
HILTUNEN

vanhempi lakimies

+358 207 5692 72
+358 207 569 260 (vaihde)​

petri.hiltunen@ylikraka.fi

Petri on työskennellyt maksukyvyttömyyteen liittyvien asioiden parissa 90-luvulta alkaen. Petri on auskultoinut uransa alkuvaiheilla vuonna 1992 ja hänet on nimitetty varatuomariksi.

 

Ennen asianajoalalle siirtymistä Petri on kartuttanut laajan ja pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä. Hänelle on kertynyt vuosikymmenten kokemus erityisesti rikosasioiden hoitamisesta oikeudessa. Hän on perehtynyt erityisesti laajoihin talousrikoksiin. Monipuolinen kokemus velallisen rikoksista ja kirjanpidollisista seikoista auttaa insolvenssioikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa.

 

Kattavan rikosoikeudellisen osaamisen lisäksi Petrillä on monipuolinen kokemus muun muassa yhtiö- ja säätiöoikeudessa. Lisäksi hänelle on kertynyt vuosien aikana erityisosaamista vero-oikeudellisista seikoista.

 

ERITYISOSAAMINEN

Koulutus

 • OTK 1990 (Turun yliopisto)

 • Varatuomari 1992

 • Lupalakimies 2020

Kielitaito

 • suomi

 • ruotsi

 • englanti

ANNI

PAUNIO

OTM, lakimies

+358 207 569 266

+358 207 569 260 (vaihde)​

anni.paunio@ylikraka.fi

Anni on erikoistunut maksukyvyttömyysasioihin, erityisesti konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyihin. Opintojensa aikana Anni keskittyi erityisesti insolvenssioikeuteen tehden sekä notaari- että maisteritutkielmansa ulosottoon liittyvistä erityiskysymyksistä. Insolvenssiasioiden lisäksi Anni on hoitanut perintöoikeudellisia asioita, kuten perunkirjoituksia ja perinnönjakoja.

KOULUTUS

 • OTM 2019 (Lapin yliopisto)

KIELITAITO

 • suomi

 • englanti

Veera

Annamaa

OTM, lakimies

+358 207 569 260 (vaihde)​

veera.annamaa@ylikraka.fi

Veera työskentelee maksukyvyttömyysasioiden, erityisesti konkurssien, parissa. Opintojensa aikana Veera on erikoistunut kilpailu- ja yhtiöoikeudellisiin teemoihin. Maksukyvyttömyysasioiden lisäksi Veeralla on työkokemusta erinäisten vahingonkorvaus-, työ-, yhtiö- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen ja riitajuttujen hoitamisesta.

KOULUTUS

 • OTM 2020 (Lapin yliopisto)

KIELITAITO

 • suomi

 • englanti

 • saksa

 • ruotsi

MARIKA

BOIJER-HYVÖNEN

assistentti


+358 207 569 271

+358 207 569 260 (vaihde)​

marika.boijer-hyvonen@ylikraka.fi

Marika työskentelee Helsingin toimipisteessä.

TIINA

TAPOLA

toimistopäällikkö


+358 207 569 269

+358 207 569 260 (vaihde)​

tiina.tapola@ylikraka.fi

Tiina työskentelee Helsingin toimipisteessä.

HENNI

ANTIKAINEN

lakimiesharjoittelija

 

+358 207 569 260 (vaihde)​

henni.antikainen@ylikraka.fi

Henni työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Pihla

Kupela

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

pihla.kupela@ylikraka.fi

Pihla työskentelee Helsingin toimipisteessä.

Ida

Krook

lakimiesharjoittelija

+358 207 569 260 (vaihde)​

ida.krook@ylikraka.fi

Ida työskentelee Helsingin toimipisteessä.